CDA Roermond

Nieuws archief

Vrijheid spreek je af - toespraak Wim Kemp dodenherdenking 2103 Maasniel

We maken een afspraak. We maken een afspraak en leggen dat vast. We maken een afspraak en leggen dat vast in een verdrag. We spreken af dat we vrede sluiten. We sluiten vrede met een handtekening, aan tafel. De pen vervangt het wapen. De handdruk vervangt de vuist.

Hoe vaak hebben we een afspraak gemaakt?
Hoe vaak hebben we vrede gesloten?
Maar hoe vaak zijn we afspraken vergeten en hebben we vrede gebroken?
Het is een eeuwigdurende opdracht aan ons, mensen, om vrede te sluiten en de vrede te bewaren.

Maar weten we wel wat vrede is?
Hoe gaan we om met vrede?
Hoe gaan we als gemeenschap met elkaar om, als internationale gemeenschap, met uiteenlopende belangen, economische belangen, politieke belangen, religieuze belangen, belangen van normen en waarden? Is mijn vrijheid dezelfde als jouw vrijheid? Is mijn economisch belang bovengeschikt aan jouw arbeidsomstandigheden, bovengeschikt aan kinderarbeid, bovengeschikt aan economische slavernij. Rechtvaardigt mijn politieke vrijheid de onderdrukking van de ander?

We spreken af dat we vrede sluiten.
We spreken af dat we vrij zijn.
We spreken af dat ik mijn vrijheid beperk om ruimte te bieden aan jouw vrijheid. We spreken af dat ik mijn belang in dienst stel van jouw belang.

In elk vredesverdrag zit de kiem van een nieuwe oorlog, als ik niet meewerk aan de vrijheid van de ander, als ik geen oog heb voor de belangen van de ander.
Het einde van de Eerste Wereldoorlog met de Vrede van Versailles heeft ons geleerd dat verstikkende afspraken leiden tot een nieuw conflict.
Na het einde van de Tweede Wereldoorlog hebben we oog gehad voor de economische belangen van de ander, de primaire levensbehoeften en de zucht naar rust en ontwikkeling. Gewapende strijd is uitgebleven, maar Europa is evenwel decennia lang in tweeën gedeeld. De vrijheid reikte lange tijd niet verder dan tot een muur van beton en ijzer, metershoog, duizenden kilometers lang. Vrede die getekend was, maar vrijheid die nog gewonnen moest worden.
We spreken af dat we vrede sluiten.
We maken een afspraak met hen die gestreden hebben.
We maken een afspraak met hen die hun leven hebben gegeven, met hen die door oorlogsgeweld om het leven zijn gekomen, waar ter wereld dan ook, tijdens welke strijd dan ook.
We maken een afspraak met de overleden inwoners van Maasniel.
We maken een afspraak dat je vrijheid samen maakt en niet alleen.
Vrijheid spreek je af.
 

cda-facebook