CDA Roermond

Nieuws archief

Vertrouwen in elkaar, vertrouwen op elkaar.

Tijdens de op 24 november 2009 gehouden Algemene Ledenvergadering werd het CDA verkiezingsprogramma gepresenteerd, de kandidatenlijst vastgesteld, het campagneprogramma uiteengezet en hield onze lijsttrekker, Wim kemp onderstaande toespraak

Tja, hoe moet je een verkiezingstoespraak beginnen als je net 48 uur terug bent van een enerverende week in Afrika, Burkina Faso.
Een week, die onuitwisbaar in mijn geheugen is gegrifd.
Een week, vol met interessante bezoeken aan projecten, die door Monique Wolters, een Remunjs maedje, opgezet zijn om de mensen in Kaya, een grote stad, en in Namsigui, een klein dorp, waar Monique woont, een leefbare wereld te geven.
Een kleuterschool in Namsigui, een gezondheidscentrum, voorlichting aan vrouwen in verwachting, een consultatiebureau.
Een waterput voor de Peulh, een nomadenstam, om grondwater dat op 80 meter diepte zit naar boven te halen.
Een Centrum voor Straatkinderen, kinderen die verweesd zijn, geen vader of moeder meer hebben, of die wel een ouder hebben, maar die niet in staat is voor hun kind te zorgen.
Confronterend was het bezoek aan de gevangenis van Kaya, en vooral ook het bezoek aan de goudmijn, waar jonge jongens in mansbrede gaten 30-40 meter de diepte in afdaalden om op zoek te gaan naar goud. Jonge jongens in de leeftijd van pakweg 12 jaar.

cda-facebook