CDA Roermond

Nieuws archief

Verkiezingen 2014

Stemmen verdien je ...........

Verkiezingen lijken maar om een ding te draaien. Zoveel mogelijk stemmen te halen, de verkiezingen te winnen en bestuursverantwoordelijkheid te nemen. Baantjes zijn er dan te verdelen, maar de politiek als baantjesmachine heeft zijn langste tijd gehad. De politiek als hoeder van de samenleving die het wel zal regelen, heeft zichzelf niet overleefd. De burger, dus de kiezer, weet dat al. Nu nog de politici zelf.

De komende verkiezingen gaan niet over wie er aan de knoppen mag draaien, maar vooral over hoe we aan de knoppen moeten draaien. Centraal thema daarbij is; in hoeverre politici durven los te laten en de burger in zijn kracht weten te zetten. Want een ding is zeker, de verantwoordelijkheid voor onze samenleving is niet langer een zaak voor de lokale overheid, de lokale politiek, alleen. De burger, dus de kiezer, is aan zet en is er klaar voor. Nu de politiek nog.

Binnen het CDA pleiten we al veel langer voor gespreide verantwoordelijkheid. Het is een van onze vier kernwaarden. Dat wil zeggen dat we de burger niet aan zijn lot zullen overlaten. Daar waar nodig en noodzakelijk faciliteert de overheid. Daar waar het echt niet kan zorgen we voor de juiste en betaalbare opvang. Voor jong en oud. Burgers, dus kiezers, worden uitgenodigd meer dan voorheen zelf weer initiatief te nemen. In het vrijwilligerswerk, de mantelzorg, het onderwijs en in de buurt zien we het gelukkig nog en steeds meer. Maar de bestaande netwerken en samenwerkingsvormen werken niet meer. Netwerken zijn veranderlijker dan ooit. Burgers sluiten aan als er iets te halen is en vertrekken weer even snel. Internet en sociale netwerken versnellen deze processen van brengen en halen. In deze verandering ligt het primaat voor een duurzame samenleving weer daar waar het thuishoort: bij de burger zelf. En ... de burger weet dat al. Nu de politici nog.

Dat we er juist in deze tijd niet in slagen dit sterke punt van onze mooie partij, ons CDA, voor het voetlicht te brengen is een tekortkoming van onszelf. Daarom pleit ik er voor dat we de verkiezingen benutten om de kiezer, de burger dus, duidelijk te maken dat wij hem serieus nemen, vertrouwen en de ruimte willen geven om weer initiatief te nemen. Als daarvoor regels moeten wijken, dan is dat maar zo. Om de burger weer in zijn kracht te zetten, moeten ook wij zaken opzij durven te zetten. Om de burger initiatiefrijk en succesvol te laten zijn, moeten we hem inspireren, stimuleren en faciliteren. Zonder te willen gaan voor ons eigen succes, zonder te willen gaan voor onze eigen macht, zonder te willen gaan voor de baantjes. De burger weet dat al, hoe zit het met de dames en heren politici?

Het CDA is een volkspartij. Een partij van en voor de samenleving. Een partij midden in de samenleving. Dat moeten we niet alleen belijden, maar juist en vooral ook praktizeren. Dat kan door als een volleerd regisseur de burger, de kiezer, te laten excelleren. Zonder schroom, vol vertrouwen en met trots zetten we de burger weer op een voetstuk. De politiek is daarbij dienend. Dienend met oog voor het algemeen belang en wakend voor ons kostbaar erfgoed, zodat de kinderen van onze kinderen een toekomst wacht die ze verdienen.

De burger zetten we vol in de kracht. Vanuit deze kracht krijgt gemeenschap3.0 weer vorm. Een gemeenschap waarin wij ons allen thuisvoelen. Een gemeenschap waarin we het met zijn allen de moeite waard vinden om bij te dragen en er de schouders onder te zetten. Een gemeenschap waarin we als CDA elke stem verdienen, omdat we de burger de ruimte geven om te excelleren, uit te blinken.

Laat de komende verkiezingen verkiezingen voor en door de burger zijn. Alleen dan zal ook het CDA in al haar kracht als een vertrouwde ster aan de horizon kunnen stralen!

Marc Breugelmans
Voorzitter CDA Roermond

cda-facebook