CDA Roermond

Nieuws archief

Verkiezing lijsttrekker CDA voor Europees Parlement

Met ieder een Europees thema stellen de kandidaten Esther de Lange en Wim van de Camp zich hier voor. Alle CDA leden met stemrecht krijgen binnenkort de mogelijkheid om op een van de kandidaten te stemmen.

Esther de Lange

Fraudebestrijding: voor een eerlijke Unie

Degenen die zich wel aan de regels houden trekken in de huidige Europese Unie te vaak aan het kortste eind. Als je samen wilt bouwen aan een Europese Unie, dan dienen de 28 landen en 500 miljoen burgers van die Unie wel gelijk behandeld te worden. Tsjechische eierboeren die verboden legbatterijen blijven gebruiken en zo de markt voor hun Nederlandse collega`s verpesten. De transportondernemer die via een brievenbusfirma op Cyprus zijn collega’s eruit concurreert. Het land dat onterecht ontvangen regiosteun moet terugbetalen, maar al jaren niet met geld over de brug komt. Van dit soort voorbeelden zijn er in de huidige EU te veel. En dat is niet het soort samenleving waar wij als christendemocraten voor willen staan. De Europese Unie moet eerlijker.

Ik ben ervan overtuigd dat we de komende jaren niet zozeer meer regels nodig hebben. We moeten vooral werken aan het eerlijk handhaven van de regels die er zijn. Een kwestie van een eerlijke economie en samenleving. Waar fraudeurs worden opgespoord en aangepakt. Waar profiteurs niet langer vrij spel hebben. Doen we dat niet, dan zal de legitimiteit van de EU verder onder druk komen te staan. En dat terwijl we Europa juist keihard nodig hebben, op die terreinen waar je samen sterker bent dan alleen. Juist uit die overtuiging voor Europa moet je durven erkennen dat de huidige Unie grote tekortkomingen vertoont. En dan de schouders eronder om daar iets aan te doen.

www.estherdelange.nl

 

Wim van de Camp

De interne markt, ook voor criminelen?

“Roemeense bendes in Amsterdamse binnenstad”, zomaar een kop in de Telegraaf. Als er één beroepsgroep is die de werking van de interne markt goed heeft begrepen, is het wel de georganiseerde criminaliteit. Het wegvallen van de binnen grenzen in de EU biedt tal van mogelijkheden voor criminele bendes om toe te slaan. Het is zaak om de Europese burgers te beschermen tegen deze invasie.

Als woordvoerder Justitie in het Europees Parlement maak ik mij daarom sterk voor een betere samenwerking tussen Europese politiekorpsen en openbaar ministeries. Waar het vroeger mogelijk was voor criminelen om bij Hazeldonk de grens over te vluchten, is het nu toegestaan dat Nederlandse politie ook in het buitenland de achtervolging mag voortzetten. Ook het recent oppakken in Nieuwegein van een topfiguur uit de Italiaanse maffia is het resultaat van justitiële Europese samenwerking.

Als Nederland moeten wij creatief omgaan met het bestrijden van buitenlandse criminaliteit. Ik stel dan ook voor om Roemeense zakkenrollers hun straf voortaan te laten uitzitten in Roemenië, onze Nederlandse gevangenissen zijn geen hotels. Mocht de Roemeense regering hier niet gevoelig voor zijn, dan kunnen we altijd nog korten op de regionale subsidies.

We moeten criminelen pakken waar het pijn doet, namelijk in de portemonnee. Het is daarom van belang dat de FIOD gegevens uitwisselt met zijn buitenland collega’s en dat er actief wordt gejaagd op witwassers. In een economische crisis kan het namelijk niet zo zijn dat misdaad het enige is wat loont.

Wim van de Camp
Ervaring telt, juist nu

www.wimvandecamp.nl

 

Stemprocedure

Alle CDA-leden met stemrecht krijgen de mogelijkheid om te stemmen op één van de lijsttrekkerskandidaten.

Om te stemmen ontvangen de stemgerechtigde leden een stemcode. Deze stemcode wordt meegestuurd met het komende ledenblad.
U kunt stemmen van 17 oktober tot zaterdag 2 november 14.00 uur. De uitslag van de verkiezing wordt bekend gemaakt tijdens het congres in Leeuwarden op 2 november.

cda-facebook