CDA Roermond

Nieuws archief

Toespraak fractievoorzitter CDA Roermond over coalitievorming

Tijdens de raadsvergadering van 25 oktober 2012 deed Angely Waajen een dringend beroep op alle 31 raadsleden om met elkaar in gesprek te gaan over een sterke en breed gedragen coalitie voor de stad Roermond en haar inwoners. Dit nadat bekend was geworden, dat de VVD uit de coalitie was gestapt.

De zorg voor de stad is een taak van alle 31 raadsleden.
Reeds bij het afleggen van de eed twee jaar geleden, zijn we ons bewust van deze taak.
We weten het, en we voelen het en we handelen er ook naar.
In de complexe situatie die is ontstaan door het terugtrekken van de VVD uit de coalitie, vragen we alle raadsleden nadrukkelijk het belang voor de gemeente Roermond, het belang voor de burgers op 1 te zetten.
Wij staan hier dan ook ongewild, maar met een groot verantwoordelijkheidsbesef.
Natuurlijk hebben we allemaal gevoelens over de situatie die ontstaan is, en we zullen die gevoelens over en weer moeten respecteren.
Natuurlijk zijn er verschillen van inzicht hier in de raad: sommige partijen leggen de nadruk op economie, andere partijen leggen de nadruk veel meer op de sociale zaken. En er zijn partijen die economie en sociale zaken heel goed kunnen combineren.
Ik doe een klemmend beroep op alle raadsleden om in deze kwestie boven individuele belangen te gaan staan. Ook de partijbelangen moeten niet leidend zijn. De belangen voor Roermond staan voorop !
Namens de drie coalitiepartijen CDA, PvdA en Partij voor de Eenheid leg ik hier een procedure-voorstel voor.
Een voorstel dat ons uit de moeilijke situatie moet gaan leiden. Het is een “hell of a job” waar wij nu samen onze schouders onder zetten. De krant vermeldde dat er een handschoen in de ring lag, die opgepakt moet worden. Het oprapen van die handschoen suggereert een gevecht.
Maar wij spreken hier niet van een gevecht. Wij spreken hier van de broodnoodzakelijk samenwerking die nodig is om de klus te klaren. En als die brede wil tot samenwerking er is, gaan we ook samen de klus klaren. Nogmaals; dit vraagt betrokkenheid en verantwoordelijkheidsbesef van ieder raadslid.
Er is veel werk dat verzet moet worden, alleen op de winkel passen is niet voldoende.
1. We stellen voor om een informateur te benoemen die ook een rol in de formatie.
2. Gezien de complexiteit van de opdracht en het brede draagvlak dat is vereist heeft een externe informateur de voorkeur. Er wordt namelijk nogal wat gevraagd van de informateur. Daarom hebben we criteria opgesteld:
a. Gezaghebbend
b. Zwaargewicht zijn
c. Zij / hij moet ervaring hebben als crisismanager in het openbare bestuur
d. Zij / hij moet verbindend zijn
e. Zij / hij moet aantoonbaar onafhankelijk kunnen opereren
f. Zij / Hij moet slagvaardig zijn
g. Zij / Hij moet beschikbaar zijn op korte termijn
3. Aan de hand van deze criteria gaan wij op zoek naar de juiste persoon.
4. Tijdens het eerste gedeelte van het proces ondersteunt de griffier, in het tweede gedeelte van het proces wordt op de juiste manier gebruik gemaakt van het ambtelijk apparaat.
5. Zodra er een kandidaat is, worden de fractievoorzitters hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht.
Wat het tijdpad betreft gaat zorgvuldigheid vóór. Uiteraard moet er zo snel mogelijk gewerkt worden. Het definitieve tijdpad wordt uiteraard met de informateur opgesteld.
Wij zullen reeds dit weekend aan de slag gaan om eventuele kandidaten te benaderen. Mocht u nog namen hebben dan zien wij die graag zsm tegemoet. Uiterlijk maandagochtend.
Vanuit uw betrokkenheid en uw verantwoordelijkheidsbesef leg ik namens de coalitie-partijen dit voorstel aan u voor. Met het besef dat een gezamenlijke gedragenheid de inwoners van Roermond zal dienen.

cda-facebook