CDA Roermond

Nieuws archief

Referendum Oekraine, stem ja!

Op 6 april vindt er een referendum plaats over het associatieverdrag met de Oekraïne. Sybrand Buma, onze politieke leider, heeft een oproep gedaan JA te stemmen. Lees hem hier.

Beste beste mensen,

Aanstaande woensdag gaat Nederland naar de stembus. Niet vanwege de verkiezing van een vertegenwoordigend orgaan zoals de Eerste of Tweede Kamer, maar voor een referendum. Onderwerp is het associatieverdrag dat de Europese Unie met Oekraïne heeft gesloten. Het Verdrag is ondertekend door de overige 27 lidstaten van de EU, en de Tweede Kamer en Eerste Kamer hebben het (ook met steun van het CDA) aanvaard. Maar op basis van een nieuwe referendumwet heeft het platform ‘Geen Peil’ voldoende handtekeningen opgehaald om een referendum over dit verdrag af te dwingen. In afwachting van de uitslag heeft de regering het verdrag nog niet geratificeerd.


U weet dat het CDA geen voorstander is van referenda, en het CDA heeft om die reden zowel in de Tweede als in de Eerste Kamer tegen de referendumwet gestemd. Maar de referendumwet is aangenomen. Woensdag zal ik daarom naar de stembus gaan om met overtuiging ‘Ja’ in te vullen. En ik roep u op om hetzelfde te doen. Het associatieverdrag biedt een kans die het CDA met beide handen wil aangrijpen.

De Europese Unie wil met Oekraïne een nauwere samenwerking opbouwen. Het belangrijkste doel dat daarmee gediend wordt, is het versterken van de stabiliteit aan de buitengrenzen van Europa. In deze onzekere en soms zelfs dreigende wereld om Europa heen, is het van wezenlijk belang om verzekerd te zijn van buurlanden waar we op aan kunnen en die we kunnen vertrouwen.

Er is geen betere manier om stabiliteit en vriendschap te bevorderen, dan door handel te vereenvoudigen. Dat is dan ook het belangrijkste wat dit verdrag doet. Nu is de handel met Oekraïne nog relatief beperkt. Toch is het Nederlandse bedrijfsleven (met 5 miljard aan investeringen) na Duitsland nu al de grootste Europese investeerder in Oekraïne. Handel kan alleen floreren als Oekraïne politiek hervormt en corruptie bestrijdt.

Dit verdrag zal van Oekraïne niet van de ene op de andere dag een optimaal functionerende democratie maken. Maar de prikkel om de democratie te versterken wordt door de nauwere verbondenheid aan de EU wel veel sterker. Het verdrag biedt naast economische kansen ook handvatten voor samenwerking op het gebied van corruptiebestrijding en democratische hervormingen in Oekraïne. Verder zal de samenwerking op het gebied van migratie, terreur- en criminaliteitsbestrijding worden versterkt. Dat is een wederzijds belang.

De EU sluit associatieakkoorden namens de lidstaten. Associatieverdragen zijn er al met buurlanden als Noorwegen en IJsland, maar ook met landen verder weg. Bijvoorbeeld met Israël, Egypte en Marokko, en zelfs met landen aan de andere kant van de oceaan, zoals Canada en Chili. Associatieverdragen met Georgië en Moldavië zijn in een vergevorderd stadium.

In de komende dagen zal ik namens het CDA dit verhaal blijven uitdragen. Zondag bijvoorbeeld spreek ik met een aantal collega-fractievoorzitters tijdens een manifestatie op de Dam in Amsterdam. En dinsdagavond zal ik deelnemen aan het televisiedebat bij de NOS.

Laten wij onze stem horen en samen JA zeggen.

Sybrand Buma

cda-facebook