CDA Roermond

Nieuws archief

Reactie CDA Roermond n.a.v. raadsinformatiebrief 27 maart 2012

Het college van Burgemeester en Wethouders wil samen met de raad de aanbevelingen uit het rapport van de Commissie Sorgdrager uitwerken. Daarbij zal rekening gehouden worden met de resultaten van het raadsdebat op 5 april. Het college wil een werkgroep oprichten waarin zij samen met vertegenwoordigers van de raad een stappenplan opstelt. Het doel is het integriteitsbeleid te verbeteren.

Het CDA Roermond verheugt zich over deze nieuwe houding van het college van Burgemeester en Wethouders. De bedoelingen zijn beter en bovendien genuanceerder dan de berichtgeving in het persbericht van 19 maart 2012. Duidelijk is dat het college de aanbevelingen van de commissie Sorgdrager ter harte neemt. Voor ons is dit een eerste stap op weg naar een nieuwe moderne manier van besturen. Dat moeten we samen doen, en daaraan gaat een diepgaande analyse vooraf.
 

cda-facebook