CDA Roermond

Nieuws archief

Politiek niets voor mij?

Politiek niets voor mij?

Prinsjesdag ligt alweer achter ons, de algemene beschouwingen zijn in volle gang. De retoriek in de Tweede Kamer verbaast me en staat me eigenlijk niet echt aan. Wat laten politici toch kansen liggen om mensen nu eens echt uit te leggen waarom bezuinigingen nodig zijn en waarom keuzes gemaakt worden zoals ze zijn voorgesteld. Ik kan er geen touw meer aan vastknopen.

Het lijkt er op dat politiek alleen nog maar om personen draait, ook in Limburg. Een prominent Roermondenaar die een persoonlijke vete moet uitvechten met onze gouverneur. Een sjtroatvaeger die alleen maar anderen beticht van het beter weten, terwijl hij zelf niet anders doet! We komen zo niet tot de inhoud, het leidt af en maakt mensen alleen maar onzekerder.

Het is die onzekerheid die de overheid moet managen. We verwachten van politiek en overheid dat de zorg in ons land goed, zo niet optimaal geregeld is en wordt. We verwachten van politiek en overheid dat onderwijs op niveau gebracht wordt en aansluit bij dat wat onze arbeidsmarkt nu en in de toekomst vraagt. Lokaal verlangen we een bereikbare overheid die oog heeft voor de gemeenschap. Een zich zelf organiserende gemeenschap, die goed in staat is zaken vanuit een eigen verantwoordelijkheid op te pakken, maar niet alleen!

Als bezuinigingen betekent ‘gooi het maar bij de burger op het bordje’ dan heeft de politiek het goed mis. Dan gaat er niets gebeuren en wordt de onrust en onzekerheid alleen maar groter. Als regisseur, dat is wat de gemeente Roermond wil zijn, zorg je er voor dat je partners kunnen excelleren! Dat de burger dus kan uitblinken in zaken waar hij goed in is. Door het verenigingsleven en de vrijwilligers aan hun lot over te laten, wordt het tegenovergestelde bereikt.

Roermond let op uw zaak, politiek zorg voor een aantrekkelijk klimaat. In ons land, in onze stad. Dan weet ik zeker dat de politiek niet alleen iets voor mij is, maar voor ons allemaal!

Marc Breugelmans

cda-facebook