CDA Roermond

Nieuws archief

Ont-Moet-Bank een feit!

Het CDA Initiatiefvoorstel Ont-Moet-Bank is een feit! De gemeenteraad van Roermond heeft in de raadsvergadering van donderdag 12-2-2015 ingestemd met het initiatiefvoorstel van raadslid Marij Cox Sevenich van het CDA.

Groepen burgers, buurtbewoners, verenigingen, scholieren, jongerenorganisaties, seniorenorganisaties, cliënten van zorginstellingen in de wijken en wijkraden worden uitgedaagd om samen op een creatieve manier aan de slag te gaan met het zelf ontwerpen en vormgeven van een bank of ander straatmeubilair. Voorwaarde is dat de bank “een verhaal vertelt” over de buurt en dat er aantoonbaar draagvlak is en samengewerkt wordt tussen diverse groepen en burgers. Het project brengt mensen op een creatieve manier bij elkaar, draagt bij aan het “OM” denken, inspireert om zelf plannen te bedenken en maakt mensen weer trots op hun eigen buurt.
Er zijn in de afgelopen jaren goede en succesvolle vergelijkbare projecten elders in het land gerealiseerd. Projecten waarbij bijvoorbeeld een betonnen buitenbank onder begeleiding van deskundigen door buurtbewoners, scholieren en arbeidsre-intreganten worden gemosaïekt, op basis van hun eigen ontwerp.
In Roermond is budget voor 10 projecten en daarom wordt er gestreefd naar een zo goed mogelijke spreiding over de hele gemeente. De wijkregisseurs hebben hierin een belangrijke rol.
De communicatie wordt breed ingezet richting burgers, wijkraden, verenigingen en organisaties. 

cda-facebook