CDA Roermond

Nieuws archief

Nieuws uit de fractie

Het zijn zware financiële tijden en het lijkt dat daar vooralsnog niet echt een einde aan gaat komen. Je ziet en merkt het steeds vaker om je heen. Een van de uitwassen van deze tijd is het feit dat er steeds meer mensen een beroep moeten doen op de schuldhulpverlening. Tot op hedenwaren die mensen die in de schuldhulpverlening terecht kwamen veelal mensen met een bijstandsuitkering of jongeren die zonder werk zaten. Nu zie je steeds meer mensen met een minimum inkomen, kleine zelfstandigen en ook mensen met hogere inkomens in de problemen komen.

Alle partijen bleken tijdens de laatste raadsvergadering unaniem van mening dat de gemeente een voorname taak heeft in het begeleiden van mensen die helaas in de schuldhulpverlening. De gemeente heeft dan ook gekozen om in het kader van het armoedebeleid een extra tandje bij te zetten om alle mensen goed te kunnen begeleiden. Het CDA vroeg in zijn woordvoering aandacht voor mensen die eerder in de schuldhulpverlening terecht zijn gekomen en nu wederom hiervan gebruik moeten maken. Een mens verdient een tweede kans aldus de fractie tijdens de raadsvergadering. Deze mogelijkheid is inderdaad aanwezig….weliswaar onder strakke voorwaarden.

Ook werd door het CDA aangegeven dat we nog meer energie moeten steken in het voorkomen van het maken van schulden. In een groot aantal gevallen is dat niet zo makkelijk en is er sprake van te weinig inkomsten. Toch zijn er ook de nodige mensen die zich te vaak door de reclames laten verleiden. Wie wil niet de duurste mobiele telefoon gratis ontvangen…….met een te duur abonnement. Lenen en op afbetaling kopen kunnen vaak ook de problemen verder vergroten. Het CDA vroeg wethouder Moussaoui om onderzoek te doen naar de grootste knelpunten en de mogelijkheid van het geven van extra voorlichting. Daarbij begrijpt het CDA Roermond dat dit uiteraard niet alleen een Roermonds probleem is……maar je moet ergens beginnen.

CDA fractie
 

cda-facebook