CDA Roermond

Nieuws archief

Nieuws uit de fractie

Midden Limburg weer op de kaart

In de jaren negentig sprak mijn goede vriend, journalist Jan Laugs, mij aan over de teloorgang van het gewest Midden Limburg. In de politiek en het bedrijfsleven kwam hij die naam steeds minder tegen en hij constateerde dat Limburg alleen nog bestond uit Zuid- en Noord Limburg. Zuid met Maastricht als bruisend centrum en Noord met Venlo als logistiek en economische metropool. Hij was bang dat Roermond in de vergetelheid zou raken en haar centrumfunctie in Midden Limburg zou verliezen. Een terechte angst, want waar wordt op dit moment echt geïnvesteerd als het bijvoorbeeld om scholing gaat? Juist ja, dat is in Venlo en in Sittard Geleen. Roermond komt in dit plaatje niet voor. In Midden Limburg konden of wilden we geen gemeenschappelijke identiteit, nee zelfs geen gemeenschappelijk doel vinden. Toch was dat de enige manier om Midden Limburg weer als een belangrijke regio in onze provincie op de kaart te zetten.

Na de herindeling is op initiatief van de provincie de GebiedsOntwikkeling Midden Limburg van start gegaan. GOML is een samenwerkingsverband van gemeenten dat gezamenlijk een aantal projecten van de grond willen tillen waardoor de sociale en economische ontwikkeling van Midden Limburg voor de komende decennia geborgd kan worden. Onder leiding van professor Bakker werd een aantal hoofdlijnen bedacht waarlangs de samenwerking in ons gewest zou moeten plaatsvinden.

Een van de belangrijkste voorwaarden om de samenwerking te laten slagen was een goede infrastructuur in de regio. Vooral de verbinding Weert – Roermond moet verbeterd worden, stelde de professor. Leg een autoweg aan van Roermond naar Weert. Hierdoor kunnen niet alleen de centra Weert en Roermond zich ontwikkelen maar kan ook het voorzieningen niveau in de kernen van de gemeente Leudal op peil blijven. Tevens kan het knooppunt Wilhelminasingel-Mijnheerkensweg in Roermond worden aangepakt.
Een ander knelpunt in de route is in Roermond de Maasbrug. Op dit moment zijn gaan daar zo’n 21.000 voertuigen per dag overheen. De maximale capaciteit van de brug wordt door Rijks waterstaat gesteld op 25.000 voertuigen per dag. Men verwacht dat dit maximum over 5 jaar wordt bereikt. Een probleem dat op korte termijn opgelost moet worden. Al vele jaren pleit het Roermondse CDA voor het aanleggen van een tweede Maasbrug, voor de veiligheid, voor de bereikbaarheid maar vooral om de doorstroming vanuit het oosten naar het westen te verbeteren.

De provincie heeft nu een afwegingsdocument gemaakt waarin 7 tracé varianten worden onderzocht. Daarbij gaat een sterke voorkeur van Provinciale Staten uit naar varianten die parallel lopen met de huidige N-2 80. Een variant lost alleen het knelpunt op bij Baexem, de andere voorkeurs variant is een autoweg die parallel loopt aan de huidige N-280. Voor het CDA Roermond is de laatste variant bespreekbaar. Echter deze variant lost het probleem van de dichtslibbing van de Maasbrug niet op. 

cda-facebook