CDA Roermond

Nieuws archief

Nieuwjaarstoespraak voorzitter CDA Roermond

Van goede wil

"Kerstmis is een feest voor mensen van goede wil." Met deze woorden leidde onze Koningin het slot van haar kersttoespraak in. Toepasselijke woorden, zeker in de wereld waarin we vandaag de dag leven. Het lijkt alsof we overgeleverd zijn aan de goede wil, de bereidheid van mensen, om er samen iets van te maken. Voor de vrede in de wereld, voor de eenheid in Europa en de verdraagzaamheid in ons land. We mogen, nee we moeten blijkbaar blij zijn, als partijen bereid zijn constructief met anderen samen te werken voor een sterk stadsbestuur en een uitgebalanceerde toekomst voor onze stad. Welk een schraalheid."Vertrouwen kan niet worden opgelegd: het groeit vanuit de gemeenschap zelf. Het vergt geloof in elkaars trouw en betrouwbaarheid. Vertrouwen over en weer maakt de maatschappij leefbaar." Het is dit vertrouwen dat aan de basis staat van nieuwe samenwerking, aan de basis van de nieuwe coalitie in onze mooie stad. Niet weglopen voor verantwoordelijkheden, maar de handschoen in moeilijke tijden durven op te pakken. In het vertrouwen dat in de saamhorigheid onze kracht ligt. "Zonder saamhorigheid kan een individu zich niet ontwikkelen, verschraalt solidariteit en valt de samenleving uiteen."We hebben het onlangs met eigen ogen gezien en ervaren. Het gaan voor louter de eigen overtuiging, het eigen ideaal, is onvoldoende en doet uiteindelijk geen of onvoldoende recht aan het belang van onze inwoners en onze stad. De gecentraliseerde macht implodeert. Het wantrouwen neemt toe. De breuk is een feit. Weglopen voor verantwoordelijkheid rest. Dit soort ongefundeerd wantrouwen drijft andere partijen bij elkaar en leidt uiteindelijk altijd tot een nieuwe samenwerking. Een samenwerking die steunt op vertrouwen én betrouwbaarheid, solidariteit én saamhorigheid. Schraalheid maakt plaats voor nieuwe inspiratie. Een nieuw begin.Bij het vertrouwen in elkaar gaat het om "aandacht voor elkaars verlangens en meningen én de gerichtheid op het algemeen belang". Het gaat om respect te hebben voor elkaars verschillen, te luisteren naar elkaar, te zien wat de ander beweegt en, vanuit deze gerichtheid, het gemeenschappelijke te benoemen; het gemeenschappelijke oprecht en met vertrouwen op te pakken. Het CDA staat landelijk en lokaal voor deze uitdagende opdracht. Hoe maken we van deze verschraalde grond een vruchtbare voedingsbodem voor nieuwe gemeenschappelijk elan.

Ook van het nieuwe stadsbestuur in Roermond wordt in deze tijd veel gevraagd. "In openheid en tolerantie ligt een belangrijke grondslag voor vertrouwen." Het vertrouwen van de burgers in een integer stadsbestuur moet worden hersteld. Dat verdient aandacht van alle partijen, van alle 31 raadsleden.
Van een constructieve oppositie mag daarbij op z'n minst worden verwacht dat zij, gezien de zelf gekozen vluchtweg, dit nieuwe stadsbestuur ook haar vertrouwen geeft. "In het winnen van wederkerig vertrouwen ligt een voortdurende opgave, in het klein en in het groot." Het zou onze voormalige coalitiepartners sieren als ook zij van goede wil zijn. Alleen dan leggen ook zij hun schraalheid af.Als CDA staan we op een cruciaal kruispunt. Het kruispunt van vertrouwen en saamhorigheid. Deze weg kunnen we alleen maar succesvol bewandelen door samen op te trekken, met een gerichtheid op het algemeen belang. Niet onszelf, ons eigen belang, is vertrekpunt. We stellen de inwoners van onze mooie stad - gezinnen, vrijwilligers, mantelzorgers, werknemers en ondernemers- en hun belangen centraal. Niet vanuit het isolement van de macht, maar vanuit de kracht van saamhorigheid. Daarin past bescheidenheid, maar is niet langer plaats voor schraalheid."Wie trouw is aan zichzelf, leeft vanuit eigen overtuiging en idealen. Maar niemand leeft voor zichzelf alléén. Wij zijn ook verantwoordelijk voor elkaars toekomst." Als we, na het afgelopen jaar één ding kunnen en mogen zeggen, dan is het wel: 'Wij zijn mensen van goede wil!'Vanuit deze goede wil wens ik iedereen een gezegend 2013 en geef ik in geloof, hoop en liefde het vertrouwen aan elkaars toekomst. Het gaat u allen goed.


Marc Breugelmans

Voorzitter CDA Roermond

28 december 2012

cda-facebook