CDA Roermond

Nieuws archief

Nieuwjaarsboodschap | Het jaar van de verbinding

We sluiten een bijzonder jaar af. Een jaar waarin het CDA Roermond heeft laten zien niet weg te lopen voor haar verantwoordelijkheden. Een jaar waarin het CDA Roermond haar rug recht heeft weten te houden en in moeilijke dosiers heeft weten door te pakken. Samen met anderen, want samen kunnen we meer!

Een jaar waarin de nieuwe coalitie de toekomst van ons Roermond weer richting heeft gegeven. Voorwaarts, op weg naar een nieuwe tijd, een tijd die oude wonden heelt. Een koers met nieuw perspectief voor iedereen. Voor hen die werk zoeken, voor hen die in de wijken iets willen ondernemen! Voor onze omliggende gemeenten, die nu ervaren dat ook Roermond, vanuit een respect voor elkaars eigenheid, vorm en inhoud geeft aan een resultaatgerichte samenwerking. Slagvaardig en spaarzaam, verantwoordelijk en verbindend.

Dat leidt tot zichtbare resultaten. De wijkontwikkeling op de Donderberg, de basisscholen in Maasniel en aan de Kapel, de realisatie van een Kennis- en Expertisecentrum voor speciaal onderwijs en jeugdzorg, groen licht voor Jazz-city, het zijn slechts enkele voorbeelden van de vooruitstrevendheid die onze mooie stad zo kenmerkt. Maar ook de intergemeentelijke samenwerking brengt onze regio nieuwe economische impulsen en biedt op administratief gebied zicht op haalbare besparingen.
Het blijkt geen loze kreet, geen loze belofte: Slagvaardig en spaarzaam, verantwoordelijk en verbindend. Deze coalitie en ons CDA Roermond maken het waar!

Onze koning bevestigde het onlangs: "Door verbindingen aan te gaan, kunnen mensen samen een kracht ontwikkelen die bergen kan verzetten."
Het jaar 2014 wordt het jaar van de verbinding. Het jaar van een hernieuwd vertrouwen in elkaar. Een jaar dat ruimte biedt aan de mensen die het verschil willen en kunnen maken in onze mooie stad. Het past de politiek, de overheid, bescheidenheid, zodat het eigen initiatief van mensen een kans krijgt zich te ontwikkelen tot een duurzame oplossing voor de vele vraagstukken waar we voor staan; in de zorg, het onderwijs, de veiligheid op en rond ons huis. Dicht bij de mensen, in de straten en de buurten, krijgt de samenleving vorm. Het behoud van de vitaliteit in onze stad en dorpen begint daar.

Die vitaliteit zit in de mensen. De vele vrijwilligers en verenigingen. Er zit veel talent in onze stad. Er zijn veel mensen die zich willen en kunnen inzetten om onze stad naar een nieuwe tijd te loodsen. De behoefte aan erkenning en begrip verbindt ons mensen. Daarop koersen wij. Dicht bij de mensen die bereid zijn de schouders er onder te zetten. Door oprechte erkenning en waardering voor de mensen die zich belangeloos inzetten voor anderen. Door passende ondersteuning van de vele vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties en verenigingen die de gemeenschap vorm en inhoud willen geven.

Van oudsher is het CDA dé volkspartij, ook in Roermond. Onze mensen staan midden in de samenleving, doen mee en luisteren met respect naar de ideeen en de meningen van anderen. Het is die positie die ons verplicht om mensen met elkaar te verbinden. In onze stad en daarbuiten. Vanuit onze bescheidenheid richten we ons niet op onze eigen doelen, maar juist op de gemeenschappelijke uitdagingen. In de overtuiging dat de mensen zelf het verschil maken. Laat ons samen de kracht ontwikkelen die bergen kan verzetten! Veur os Remunj!

Koning Willem-Alexander haalde in zijn Kerstboodschap een prachtig Afrikaans gezegde aan: mensen zijn mensen door andere mensen. In dit gezegde ligt onze opdracht voor de komende jaren verscholen. Onze relatie met anderen is wezenlijk in ons leven. In de eerste plaats onze relatie met de mensen dichtbij: de leden van het gezin, de familie, de vrienden en de collega’s op het werk. Een overheid die er in slaagt deze relaties te stimuleren, de ruimte te geven, te faciliteren en te waarderen, zo'n gemeente verdient het een gemeente te heten.

Voor zo'n gemeente gaat het CDA Roermond. Een gemeente die verbindt, een gemeente die mensen verbindt. Er valt iets te kiezen op 19 maart. Na de stenen, nu de mensen! Een gezegend 2014.

Marc Breugelmans
voorzitter CDA Roermond

cda-facebook