CDA Roermond

Nieuws archief

Nieuwe koers CDA De kiezer staat weer centraal

Columm van Marc Breugelmans in dagblad de Limburger van 2 november 2012

Het CDA is een partij die van oudsher midden in de samenleving staat. Die positie lijkt de partij, door onduidelijkheid, onenigheid en onbekendheid, te zijn kwijtgeraakt. Maar er zijn kansen te over om die positie weer in te nemen. De aanbevelingen van de commissie Rombouts bieden een eerste inkijk. ‘We moeten stoppen alleen met onszelf bezig te zijn.’ Het CDA zet de kiezer weer op haar voetstuk!
De commissie Rombouts, de evaluatiecommissie die onderzoek heeft gedaan naar het verkiezingsverlies van het CDA, heeft een hard, maar voor velen herkenbaar, oordeel uitgesproken. Het zou te gemakkelijk zijn het verlies te wijten aan alleen de ontkerkelijking en ontzuiling. Het verlies van bijna 1,8 miljoen kiezers in nog geen zes jaar tijd is voor een belangrijk deel te wijten aan de partij en het gedrag van de volksvertegenwoordigers zelf. Ze zijn te weinig zichtbaar geweest en de boodschap was onduidelijk. De partij is flets, vlak, kleurloos en niet onderscheidend geworden.
Naast herstel van eenheid in de partij, duidelijke en aansprekende thema’s en verbindend leiderschap merkt de commissie Rombouts op dat de partij grote behoefte heeft aan verbinding met de mensen in de straat. ‘We zijn te veel bezig met onszelf, in zaaltjes, werkgroepen en commissies en met besturen.’ De verbinding met de samenleving daar draait het om. ‘Volksvertegenwoordigers moeten de expertise weer ophalen daar waar de samenleving vorm krijgt’, concludeert de commissie. Op het platteland, maar zeker ook in de steden. Een oproep die niet aan dovemansoren is gericht. In de basis van de partij, de afdelingen, is het nieuwe elan en de eensgezindheid dit succesvol op te pakken al voelbaar.
De oproep van de commissie Rombouts is helder. Het vertrekpunt hoeft niet te veranderen. Om een brede volkspartij te zijn en blijven, bieden de uitgangspunten en aloude waarden (solidariteit, gespreide verantwoordelijkheid, publieke gerechtigheid en rentmeesterschap) van het CDA voldoende houvast. ‘We hoeven onze uitgangspunten niet te verloochenen.’ De partij is en blijft vanuit deze gemeenschappelijke waarden in alle regio’s uitnodigend voor iedereen.
De partij moet de uitgangspunten echter niet gebruiken om uit te sluiten, maar juist om mensen te binden en te boeien. Het nadenken over de invulling van de ‘C’ in de naam van de partij gaat dan ook over de houding en het gedrag van de volksvertegenwoordigers, niet over de uitgangspunten. Alle CDA-ers moeten in hun houding en gedrag laten zien, dat ze doen wat ze zeggen. Practice what you preach. En dat dicht bij de mensen in de straat. CDA-ers gaan weer actief deel uitmaken en zichtbaar zijn in niet politieke verenigingen (wijk-, sport- en cultuurverenigingen) en maatschappelijke initiatieven die onze gemeenschap sterk maken. CDA-ers sluiten weer aan bij mensen die een aantrekkelijk alternatief bieden voor de markt en de overheid. Dat is duidelijk en herkenbaar voor alle kiezers. Een kwestie van doen. Dat is een partij van normen en waarden, van fatsoen en moraal, aan zichzelf en de kiezers verplicht.
Het vertrouwen in een christendemocratische politiek staat en valt met de verbinding met mensen in de straat. De invulling die daaraan wordt gegeven kan en mag per regio verschillen, dat past bij een brede volkspartij waar het gemeenschappelijke altijd centraal staat. Het CDA gaat vanuit dat perspectief op zoek naar kiezers die zich vanuit een eigentijds idealisme inzetten voor onze samenleving. De vele vrijwilligers, de mantelzorgers, de gezinnen, de hardwerkende ondernemers en agrariërs, de studenten, de verenigingen zullen zich bij het nieuwe CDA weer thuis voelen. En is het vandaag nog niet, dan zeker morgen!

Marc Breugelmans
lid commissie Rombouts
voorzitter CDA Roermond

cda-facebook