CDA Roermond

Nieuws archief

Laat pleegkinderen tot hun 21ste bij pleeggezin wonen

Het CDA wil dat de gemeente Roermond de pleegzorg voor pleegkinderen verlengt totdat ze 21 jaar oud zijn. De overgang van 18- naar 18+ in de jeugdzorg vindt het CDA al langere tijd voor verbetering vatbaar. Dat geldt zeker ook voor de pleegzorg. De partij vindt het zeer belangrijk dat pleegkinderen een veilig en stabiel thuis hebben, ook als ze 18 zijn.

Wettelijk is geregeld dat de pleegzorg en de vergoeding na het 18e jaar ophoudt. Voor sommige jongeren betekent dat zij het pleeggezin verlaten en daardoor opnieuw in de problemen komen.

Jongeren zijn niet opeens volwassen als de kalender vertelt dat ze 18 jaar zijn geworden. Wel worden er op dat moment worden allerlei volwassen keuzes verwacht. Over wonen, opleiding, over inkomen, over werk, over zorg en ondersteuning. De meeste jongeren kunnen nog jaren na hun 18e verjaardag terugvallen op hun ouders, maar dat geldt vaak niet voor pleegkinderen.

Sinds de decentralisatie van de Jeugdwet hebben gemeenten de mogelijkheid om de pleegzorg te verlengen. CDA Roermond wil dat de gemeente daar gebruik van maakt.

Hieronder onze vragen:

Geacht college,

De overgang van 18- naar 18+ in de jeugdzorg vindt het CDA Roermond al langere tijd voor verbetering vatbaar. Dat geldt zeker ook voor de pleegzorg. Pleegkinderen verdienen een veilig en stabiel thuis, ook als ze 18 zijn. Jongeren zijn niet opeens volwassen als de kalender vertelt dat ze 18 jaar zijn geworden. Wel worden er op dat moment allerlei volwassen keuzes verwacht. Over wonen, opleiding, over inkomen, over werk, over zorg en ondersteuning. Wettelijk is geregeld dat de pleegzorg en de vergoeding na het 18e jaar ophoudt. Voor sommige jongeren betekent dat zij het pleeggezin verlaten en daardoor opnieuw in de problemen komen. De meeste jongeren kunnen nog jaren na hun 18e verjaardag terugvallen op hun ouders. Sinds de decentralisatie van de Jeugdwet hebben gemeenten de mogelijkheid om de pleegzorg te verlengen.

De CDA-fractie heeft hierover de volgende vragen:

1. Hoe vaak heeft de gemeente Roermond sinds de decentralisatie van de mogelijkheid gebruik gemaakt om de pleegzorg te verlengen na de 18e verjaardag?
2. Welke ervaring zijn hiermee opgedaan? Of bent u bereid de ervaringen hiermee te inventariseren en de raad hierover (geanonimiseerd) te informeren?
3. Hoe veel jongeren van 17 zijn er momenteel in de pleegzorg in onze gemeente?

Wij zien dat veel pleegouders moeite hebben om alle kosten van hun pleegkind te kunnen voldoen met de vergoeding die zij ontvangen. Hierbij blijft er vaak te weinig budget over voor goede begeleiding van het kind.

4. Zijn u klachten/meldingen bekend dat de door onze gemeente gehanteerde tarieven naar pleegzorgaanbieders onvoldoende zijn om alle pleegzorgtaken uit te voeren? Zo nee, bent u bereid een uitvraag te doen?
5. Het ministerie is een onderzoek gestart naar de vergoeding en de toereikendheid van de pleegzorgvergoeding. Gaat u het ministerie informeren over de ervaringen in onze gemeente?

Het CDA Roermond wil dat de pleegzorg tot het 21e jaar de regel wordt, en bij uitzondering - als het in het pleeggezin niet langer gaat of als jongeren echt toe zijn aan zelfstandigheid - eerder de stap maken om pleegzorg af te sluiten en op eigen benen gaan staan.

6. Deelt het college dit uitgangspunt? Zo nee, waarom niet?
7. Zo ja, bent u bereid de mogelijkheden, gevolgen en kosten hiervan voor onze gemeente inzichtelijk te maken en de raad hierover te informeren?


Bij voorbaat dank voor uw reactie.

Hoogachtend,

Namens de CDA-fractie, Marij Cox Sevenich en Marc Breugelmans


cda-facebook