CDA Roermond

Nieuws archief

Komt gemeente in problemen door PGB

De CDA fractie in de gemeenteraad van Roermond maakt zich zorgen over de risico's die gemoeid zijn met de uitbetaling van de PGB's door de Sociale Verzekerings Bank. De gebrekkige controle brengt veel risico's mee voor gemeenten en kan deze zelfs in de problemen brengen.

 


Aan de griffier van de gemeente Roermond
Postbus 900
6040 AX Roermond


Betreft: schriftelijke vragen ex. art. 43 RvO inzake gebrek aan controle op cijfers PGB


Roermond, 15-4-2016

Geachte griffier,

Wij verzoeken U onderstaande schriftelijke vragen ex. art. 43 RvO door te leiden naar het College van Burgemeester en Wethouders.

Geacht College,

Dinsdag 1 maart 2016 j.l. wist Dagblad De Limburg te melden, dat het besluit van staatssecretaris Van Rijn om vorig jaar zonder controle met spoed zorgbudgetten uit te laten betalen, achteraf een onhoudbare financiële situatie is gebleken. De Sociale Verzekeringsbank kreeg de opdracht om vooraf, zonder check, aanvragen goed te keuren en het geld van gemeenten snel aan budgethouders over te maken.

De verwachting is dat een groot aantal gemeenten in de problemen gaat komen, nu de auditdienst van plan is om geen goedkeurend stempel te zetten op de accountancyverklaring van veel gemeenten.

De CDA-fractie maakt zich zorgen en heeft voor het college de volgende vragen:

1. Was het college op de hoogte van deze procedure en de eventuele gevolgen van de gekozen procedure door de staatssecretaris?
2. Wat zijn de consequenties voor onze gemeente en welke meerkosten kunnen wij verwachten?
3. Kan het college ons uitleggen wat de gevolgen zijn van deze ontwikkeling en uit welke post dit risico gedekt kan worden?
4. Het CDA vindt het belangrijk dat er alles aan gedaan wordt om lokaal de zaak dit jaar op orde te hebben. Hoe gaat het college dit realiseren?
5. Wat zijn de gevolgen voor de burgers die deze “spoed zorgbudgetten” door de SVB kregen uitgekeerd. Kregen zij een PGB voor de zorg waarop ze recht hadden en waarop was dit gebaseerd? Lopen onze burgers het risico dat er achteraf verrekeningen plaats vinden?
6. Is er nav deze berichten al vanuit het de gemeente contact geweest met de staatssecretaris en wat zijn de resultaten hiervan?

Bij voorbaat dank voor uw reactie.

Hoogachtend,
Namens de CDA-fractie
Marc Breugelmans,
Marij Cox Sevenich
 

cda-facebook