CDA Roermond

Nieuws archief

Het CDA wil een opwaardering, aanpassing en vernieuwing van het sportbeleid

Tijdens de onlangs gehouden raadsvergadering is het rapport van de Rekenkamercommissie inzake het sportaccommodatiebeleid besproken. Marij Cox heeft namens de CDA fractie bijgaande woordvoering gehouden. Strekking: voer uit wat we afgesproken hebben en pak de handschoen op om te komen tot een opwaardering, aanpassing en vernieuwing van het totale sportbeleid!

Voor ons ligt het rapport van de RKC. Complimenten aan het onderzoeksbureau KplusV en de leden van de RKC voor dit uitgebreide, goed leesbare rapport. Het geeft een helder beeld over de uitvoering het sportbeleid in Roermond, de verschillen tussen sportaccommodaties en subsidiering en de grote afstand die de raad terecht heeft ervaren de afgelopen jaren.

De conclusie van de onderzoekers is dat de kwaliteit, spreiding en diversiteit voldoende tot goed is. Verder is er sprake van een laag tarief in vergelijking met andere gemeenten. Het sportbeleid wordt in grotendeels doeltreffend en doelmatig bevonden. Van de in de uitvoeringsnota opgenomen actiepunten zijn er 35 gerealiseerd. Punt van zorg zijn de zwembaden, het aantal sportaccommodaties en accommodaties voor sport in de breedte.

Vandaag besluiten wij in de raad wat te doen met de aanbevelingen van de RKC aan de raad.
In de cie B&S heeft het CDA heel veel vragen gesteld nav het rapport van de RKC aan de vz Dhr. Op de Laak, dhr. De Vries onderzoeker van het onderzoeksbureau KplusV en de PH wethouder IJff. Deze zijn naar tevredenheid beantwoord.

Op de groene flap lezen wij op ons verzoek wat de nog open liggende actiepunten zijn. Dank daarvoor.
Het CDA wenst dat de openstaande actiepunten uitgevoerd worden en dit zien wij overigens terug in de aanbevelingen. ( 7. Reductie sportaccommodaties van 5-4)

Verder willen wij graag meewerken aan een opwaardering, aanpassing en vernieuwing van het sportbeleid met actuele trends zoals het niet in verenigingsverband sporten, medegebruik van gebouwen door het combineren van zorg en sportactiviteiten, ruimte voor gehandicaptensport en regionale ontwikkelingen zoals verwoord in de Kansenatlas.

Wij kiezen niet voor alweer een onderzoek en lange weg naar nieuw beleid.
Het resultaat telt en de conclusie van het onderzoeksbureau laat zien dat we niet al te somber hoeven te zijn. Aandacht voor de positie van de raad, transparantie en dat alles binnen het financiële kader dat door de raad wordt vastgesteld.

Collega Breugelmans opmerking hierover nav de BURAP was duidelijk. Sportaccommodaties, zwembaden en de sportactiviteiten vragen bijna 600.000 euro meer van onze gemeentelijke gelden dan begroot. Uit het RKC rapport weten wij dat dit structureel is. Dat moet anders.

Wij vernemen graag op korte termijn hoe u hiermee om wilt gaan in de toekomst. Werk ondertussen aan de nog liggende actiepunten. Dat is wat het CDA verwacht en leest in de aanbevelingen van dit rapport.
Als wij deze zo kunnen interpreteren dan nemen wij de aanbevelingen van harte over en dragen het college op hiermee aan de slag te gaan. 

cda-facebook