CDA Roermond

Nieuws archief

Heeft Westrom-gebouw de beste prijs opgeleverd?

De CDA-fractie heeft op 5 april in Dagblad De Limburger kennisgenomen van de voorgenomen verhuizing van de BsGW naar het pand van Westrom. We zijn zeer ingenomen met het feit dat deze organisatie haar vestigingslocatie in Roermond behoudt. De verhuizing betekent dat Westrom afstand doet van haar pand aan de Kerkeveldlaan. Voor Roermond en voor alle andere gemeenten die betrokken zijn bij Westrom is het van belang dat het pand aan de Kerkeveldlaan voor een verantwoorde en zo goed mogelijke verkoopprijs is verkocht. Gemeenteraden staan zowel bij BsGW als Westrom bestuurlijk op afstand, maar het is voor inwoners van groot belang dat financieel scherp aan de wind gevaren wordt. CDA Roermond wil weten of bij de afwegingen de verkoop van het pand van de Westrom als ook de keuze van BsGW het belang van de inwoners voldoende heeft geprevaleerd.

Geacht College,

 

De CDA-fractie heeft op 5 april in Dagblad De Limburger kennisgenomen van de voorgenomen verhuizing van de BsGW naar het pand van Westrom. We zijn zeer ingenomen met het feit dat deze organisatie haar vestigingslocatie in Roermond behoudt.

De verhuizing betekent dat Westrom afstand doet van haar pand aan de Kerkeveldlaan. Voor Roermond en voor alle andere gemeenten die betrokken zijn bij Westrom is het van belang dat het pand aan de Kerkeveldlaan voor een verantwoorde en zo goed mogelijke verkoopprijs is verkocht. Hierover zouden we graag nadere informatie willen ontvangen.

Daarom hebben wij de volgende vragen:

1. Hoe is de verkoopprijs van het pand aan de Kerkeveldlaan tot stand gekomen?
2. Hebben er meerdere onafhankelijke taxaties plaatsgevonden? Zo ja, hoe verhouden deze zich tot de uiteindelijk behaalde verkoopprijs van het pand aan de Kerkeveldlaan? Graag zouden we inzage in deze taxatie(s) hebben?
3. Is het pand openbaar in de verkoop gegaan? Zo ja, zijn er meerdere gegadigden geweest? Kunt u aangeven wie de geïnteresseerden waren? Graag zouden wij inzage in het biedingsproces en de biedingen ontvangen.
4. Als het pand niet in de openbare verkoop is gegaan, waarom niet en wat heeft dit betekent voor de verkoopprijs/opbrengst van het pand aan de Kerkeveldlaan?

Ook over de keuze van BsGW voor het betreffende pand zouden we graag nog nadere informatie willen ontvangen. Zeker ook daar directie en OR het bestuur anders hebben geadviseerd. Roermond en andere gemeenten hebben een direct belang bij een efficiënt en effectief financieel beleid binnen de BsGW.

Daarover hebben we de navolgende vragen:

1. Welke beweegredenen liggen ten grondslag aan het besluit om voor het pand Westrom te kiezen?
2. Hoe verhouden de gemaakte afspraken voor de huur van het pand Westrom aan de Kerkeveldlaan zich met het streven de huisvestingskosten zo lean en mean mogelijk te houden?

Bij voorbaat dank voor uw reactie.

Hoogachtend,

Namens de CDA-fractie,
Marc Breugelmans
Marij Cox-Sevenich
Faruk Aslankurt
Wim Kemp
Leon Guffens
 

cda-facebook