CDA Roermond

Nieuws archief

Gelijke kwaliteit sportaccommodaties

Met een uitgebried voorstel van het College is invulling gegeven aan een motie tijdens de begrotingsbehandeling om alle accommodaties op een gelijk kwaliteitsniveau te brengen. Hier onze woordvoering, die Marij Cox heeft uitgesproken.

Nav een motie  tijdens de begrotingsbehandeling ligt nu de update uitvoeringsnota sportaccommodaties 2015 voor. Aan de basis ligt het visiedocument 2020 en de uitvoeringsnota 2010.

 

Het CDA ziet in het voorliggende stuk geen reden om af te wijken van de uitgangspunten die eerder zijn vastgesteld in het visiedocument. De motie bij de begrotingsbehandeling die opdracht gaf  te inventariseren wat er nodig is om alle sportaccommodaties dezelfde kwaliteit te gunnen is goed opgepakt. Wij zien duidelijk wat er nodig is om hieraan te voldoen. 

In de uitgebreide cie behandeling kwam van alles aan bod. Sport leeft en heeft alle aandacht van deze raad. 

 

Anno 2015 is er meer aandacht voor energiebesparende maatregelen en er is een concrete toezegging van de PH hierover in september meer info te bieden. Fijn

Verrast is het CDA door de door ons opgevraagde gegevens over jeugdigen die sporten in verenigingsverband. Liefst 44%( 3592) van de jongeren tussen de 5-18 jaar( 8122) sporten waarvan 37,8 % bij voetbal en 4,8% zaalvoetbaal. Dit is een mooi gegeven en uitgangspunt naar meer. Wij vragen ons dan ook af hoe we het sporten bij de jeugd nog meer kunnen bevorderen? Kan iedereen mee doen en waar liggen de kansen en bedreigingen? 

 

Sporten en bewegen in verenigingsverband is niet alleen gezond maar leert ook lessen die later in het leven goed van pas komen. Samenwerken, keuzes maken, het leren omgaan met winnen en verliezen en rekening houden met de ander; zijn zomaar een aantal zaken die je leert door te sporten.Bovendien blijkt dat sporten op jonge leeftijd bevordert dat mensen hun verdere leven blijven bewegen.

 

Om te sporten heb je goede sportaccommodaties nodig en wij hebben hierin een taak. De motie vroeg om een gelijkschakeling van het kwaliteitsniveau van onze sportaccommodaties en de 434.00 euro die hiervoor nodig blijken te zijn stelt het CDA graag beschikbaar.

cda-facebook