CDA Roermond

Nieuws archief

CDA zet zich in voor grensregio

Het CDA heeft oog voor de problemen in de grensregio. Mensen die bij de grens in België of Duitsland wonen, ondervinden iedere dag de kansen en bedreigingen die ‘Europa’ biedt. Dit kabinet van VVD en PvdA lijkt de problemen niet te willen zien. Dit jaar heeft het CDA zaken aangepakt die voor de grensregio van groot belang zijn.

Deze zaken zijn:
- de accijnsverhoging: dankzij het CDA komt er een vervroegde evaluatie van de accijnsverhoging. Wij verhoogden de accijnzen op diesel en LPG niet extra in onze tegenbegroting De regering heeft zichzelf in de vingers gesneden: hogere accijnzen, minder opbrengst voor de schatkist en hogere werkloosheid.
- belastingverdrag met Duitsland: Dit verdrag gaat over twee landen die 80 miljard handel drijven, waar tienduizenden mensen over de grenzen werken. Dat moet je goed regelen. En daar let het CDA op: sommige inkomensverliezen werden al gerepareerd.
- GSM, 3G en 4G ontvangst: Vooral aan de grens is die ontvangst slecht. Dat leidt tot ongelukken omdat 112 onbereikbaar is. Wij willen samen met providers op zoek naar een oplossing. Goede ontvangst kan levens redden!
- Kleine scholen: De regering dreigde de kleine scholentoeslag af te schaffen, waardoor vooral scholen in dunbevolkte gebieden zouden verdwijnen. Dankzij onder meer het CDA draaide de regering de maatregel terug.

Wilt u dat het CDA dit werk in Den Haag en Brussel samen blijven voortzetten: geef ons dan die gelegenheid door op 22 mei op het CDA te stemmen!

cda-facebook