CDA Roermond

Nieuws archief

CDA voor openbaarmaking advies aan burgemeester

Op de site van het CDA heeft u de afgelopen weken berichtgeving over de “vermeende schijn van belangenverstrengeling ” die is opgeroepen door enkele artikelen in Dagblad de Limburger. Natuurlijk hebben het bestuur en de fractie vaak overlegt over de gevolgen van deze publicaties voor de politiek, de bestuurbaarheid van de gemeente en de positie van het CDA hierin. Wij hebben besloten om vooral de burgemeester aan zet te laten. Hij heeft een bijzondere functie als er dit soort kwesties aan de orde zijn. Dan is het opeens een zege dat wij geen gekozen maar een benoemde burgemeester hebben. De burgemeester staat boven de partijen en is de verbindende schakel tussen college, raad en burgerij. Hij is het rijksorgaan dat namens ons processen in gang kan zetten.

Op maandag 3 oktober besloot de burgemeester dat het noodzakelijk is een onderzoek in te stellen naar de mogelijk ‘vermeende schijn van belangenverstrengeling ‘ die is gewekt in twee artikelen van Dagblad de Limburger. Op 5 oktober heeft de burgemeester de fractievoorzitters vertrouwelijk ingelicht over de wijze waarop hij wilde komen tot een onderzoekscommissie en de onderzoeksvragen. Alle fracties werden gevraagd om de burgemeester van advies te dienen in een vertrouwelijke sfeer. Dat heeft het CDA gedaan. In een gesprek op 12 oktober 2011 heeft fractievoorzitter Jac Breugelmans de burgemeester namens de fractie een schriftelijk advies overhandigd.

Na overleg met vele andere heeft de burgemeester op donderdag 20 oktober besloten een onderzoekscommissie in te stellen die bestaat uit mevrouw Sorgdrager, voormalig minister van justitie en lid van de Raad van State, en professor P.Frissen, hoogleraar bestuurskunde te Tilburg en voorzitter van de NSOB. Tevens heeft hij op deze dag de onderzoeksvragen geformuleerd. Een passages uit de brief is voor het CDA van groot belang: “ Alle schriftelijke reacties heb ik de onderzoekers verstrekt en hen verzocht om deze te bezien in relatie tot de onderzoeksopdracht.”

Het CDA kan zich vinden in de keuzes die de burgemeester heeft gemaakt en ziet uit naar de resultaten van het onderzoek. De brief van de burgemeester kunt u vinden op onze website of op de website van de gemeente Roermond.

Gisteren werd door de oppositiepartijen in de raad bij motie gevraagd de adviezen die de fractievoorzitters aan de burgemeester hebben gegeven over het onderzoek openbaar te maken. Het CDA wil haar advies graag, op een door haar te bepalen moment, bekend maken, maar vindt ook dat andere partijen niet verplicht kunnen worden hun advies openbaar te maken. Daarbij zijn de adviezen in vertrouwelijkheid aan de burgemeester gegeven. Alleen na overleg met de heer van Beers kunnen wij het advies bekend maken.

Door op dit moment het advies dat wij hebben gegeven openbaar te maken wordt naar onze mening een het onderzoek gepolitiseerd en komt de onafhankelijkheid van het onderzoek in het geding.

Het CDA zal haar advies openbaar te maken. Dat zullen wij doen op onze eigen website. Om het onderzoek niet in gevaar te brengen zullen wij ons advies publiceren nadat het onderzoek is afgerond. Zo kan het publiceren van ons advies de onafhankelijkheid en de objectiviteit van het onderzoek niet in gevaar brengen.
 
Klik hier voor de raadsinformatiebrief van de burgemeester aan de gemeenteraad inzake onafhankelijk onderzoek n.a.v. artikel dagblad de Limburger d.d. 1 oktober 2011.

cda-facebook