CDA Roermond

Nieuws archief

CDA Roermond staat achter afdelingsvoorzitter

De afgelopen week is er veel commotie ontstaan over de wijze waarop het politiek debat in de breedte en alle openheid moet worden gevoerd. Het CDA Roermond, bestuur en fractie, staat volledig achter haar afdelingsvoorzitter die pleit voor een fatsoenlijk en respectvol debat waarin ruimte is voor ieders mening.

Wij betreuren het dat er geen gesprek heeft plaatsgevonden tussen de betrokkenen, ondanks het feit dat de CDA-voorzitter vanaf het begin daartoe bereid is geweest.

Het is voor iedere burger en iedere partij van groot belang alert en kritisch te blijven op de wijze waarop we met elkaar wensen om te gaan.
 

cda-facebook