CDA Roermond

Nieuws archief

CDA Roermond kiest voor vernieuwing

Op 12 november stelt de algemene ledenvergadering van Roermond de definitieve lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen vast. Het afdelingsbestuur heeft, op advies van de door de ALV aangestelde vertrouwenscommissie, gekozen voor vernieuwing.

Naast Angely Waajen, die in mei is gekozen als lijsttrekker, zijn Marc Breugelmans (2; afdelingsvoorzitter en tevens bestuurslid van het CDA Limburg), Loes van de Voort (4; commissielid welzijn), Leon Goyen (5; voormalig afdelingsvoorzitter), Marij Cox-Sevenich (6, voormalig lid Provinciale Staten) en Jos Urselman (8; lid steunfractie) nieuwkomers in de top van de conceptlijst.

Daarmee is er een goede balans tussen de maatschappelijk bestuurlijke ervaring en een frisse nieuwe inbreng in de Roermondse politiek. Leon Guffens (3) en Faruk Aslankurt (7) completeren de top van de lijst vanuit de huidige fractie. Wim Kemp en Jac Breugelmans zullen als lijstduwers aan de verkiezingen deelnemen. Raadslid Harry Jacobs heeft aangegeven zijn raadswerk na deze periode te zullen beëindigen.

In overleg met alle betrokkenen heeft het bestuur ingezet op vernieuwing van de kandidatenlijst. Het CDA Roermond wil een signaal afgeven dat het tijd is voor politieke vernieuwing in de stad. Het is tijd voor een nieuwe generatie politici, die zonder belast te zijn met het politiek verleden, frank en vrij kan werken aan een gezonde toekomst van de stad voor alle inwoners. In het belang van en met oog voor de noden van alle dorpen, wijken en buurten.

Op 12 november a.s. zal de algemene ledenvergadering de definitieve lijst en lijstvolgorde samenstellen. De ledenbijeenkomst vindt plaats in Zalencentrum Oolderhof en start om 19.30 uur.

cda-facebook