CDA Roermond

Nieuws archief

CDA presenteert programma

Samen zijn wij Roermond, dat is de titel van het verkiezingsprogramma 2018 van het CDA Roermond. Een programma voor een beter Roermond, voor een Roermond dat we door willen geven aan onze kinderen en kleinkinderen. Doet u mee?

De kracht zit in onze samenleving en die maken we met elkaar. Iedereen heeft het recht om mee te doen en de plicht om bij te dragen. Jong en oud, man en vrouw, dorp en stad, en ongeacht cultuur en geloof.

Jij, jij, jij en ik. Wij mogen het samen doen, goed doen. Wij samen kúnnen het doen. Wij samen moeten het doen! En we doen het voor onze stad, de mensen in onze stad. Maar vooral voor de kinderen van onze stad. Zij erven Roermond.

Het CDA wil voor onze kinderen een goed en gezond Roermond achterlaten. Dat is onze plicht en dat verdienen ze.

Wij hebben gezorgd voor een stabiele basis. Een basis waarop we de komende jaren graag verder willen werken. We zijn nog niet klaar! Help ons de klus te klaren. Help ons de weg te plaveien voor onze toekomst, voor onze kinderen!

Wat wij belangrijk vinden:

Een betrouwbaar gemeentebestuur dat bewoners en ondernemers aan de voorkant betrekt bij het bedenken en uitwerken van nieuwe plannen. Creativiteit komt van ons allemaal! Niets voor niets kiest het CDA voor meer ruimte voor goede initiatieven!

Stevige handhaving voor iedereen die het niet snapt. De overlast in de breedste zin van het woord moet worden teruggedrongen. Van ongewenst gedrag en overlast rond coffeeshops tot en met de vervuiling van de straten door zwerfvuil. Aanpakken die zaken!

Zorg voor elkaar, voor senioren en jeugd, voor mensen die eenzaam zijn, voor mensen die onder de armoedegrens leven, voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Het CDA stond, staat en zal met een groot sociaal hart blijven staan voor de kwetsbare groepen in onze gemeente!

Wij zijn trots op Roermond, maar we willen dat jij dat ook bent.

We proberen steeds weer kansen en mogelijkheden te ondersteunen die naar nieuwe banen leiden. Het CDA wil dat Roermond een aantrekkelijke woon- en werkgemeente blijft. Voor onze inwoners, voor de regio en voor investeerders of bedrijven die zich hier willen vestigen.

We blijven verder inzetten op gezonde groei. Voor iedereen. Het CDA wil Roermond nóg meer in de etalage zetten!

Daarom ondersteunt het CDA onze waardevolle cultuur in de volle breedte. In de buurten, dorpen en de stad krijgen oude en nieuwe evenementen de steun die ze verdienen. Omdat ze goed zijn voor ons Roermondenaren, omdat ze zorgen voor levendigheid en ontmoeting, omdat ze bijdragen aan een sterkere economie.

Ons complete verkiezingsprogramma vind je hier.

cda-facebook