CDA Roermond

Nieuws archief

CDA onderzoekt hoe respectvol Roermond is

Het CDA roept alle inwoners op om mee te denken over hoe we in Roermond respectvoller met elkaar kunnen omgaan.

Uit onderzoek blijkt steeds weer dat mensen zich zorgen maken over de manier waarop we met elkaar omgaan. Zien we nog wel om naar elkaar en, voelen we ons nog wel gerespecteerd op straat? CDA Roermond deelt deze zorgen en lanceert tijdens de Week van Respect van 5 tot 11 november het onderzoek ‘Hoe respectvol is Roermond?’ op www.cda.nl/respect.

In het onderzoek wordt onderzocht hoe mensen in Roermond vinden dat het met respect gesteld is en wat er beter kan. Het onderzoek maakt deel uit een door het CDA in heel Nederland uitgezette enquête.

Door middel van gastlessen en andere activiteiten op scholen, sportclubs en in de wijk, draagt de organisatie van de Week van Respect bij aan een tolerante en respectvolle samenleving. Het CDA ondersteunt dit initiatief van harte, ook in Roermond.

Fractievoorzitter Marc Breugelmans zegt hierover “Als zeer betrokken en actieve burger van Roermond wil en zal ik me blijven verzetten tegen omgangsvormen, die mensen schaadt. Een samenleving waarin wij willen dat iedereen mee kan doen en iedereen gelijk is, verdient respect en waardering. Laten we ons daar met zijn allen voor blijven inzetten.”

De resultaten van de enquête zullen later bekend worden gemaakt. 

cda-facebook