CDA Roermond

Nieuws archief

Brief van de formateurs aan de VVD fractie

De formateurs reageren op het verzoek van de VVD-fractie om alsnog deel te nemen aan de nieuw te vormen coalitie.

VVD fractie
t.a.v. de heer J. Puper

Roermond, 3 december 2012Geachte heer Puper,

Op vrijdag 30 november jongstleden heeft u in een gesprek met ons als formateurs aangegeven dat u zorgen heeft over de breedte van de coalitie. U pleit voor een bredere coalitie dan die waarover wij momenteel in afrondende bespreking zijn.

Uw zorgen voor het bestuur van onze gemeente, tevens de zorg voor burgers en bedrijfsleven in deze bijzonder moeilijke economische tijden, delen wij. Daarom hebben wij hoge urgentie toegekend aan het formatieproces; het belang om zo spoedig mogelijk een nieuw stadsbestuur te formeren heeft bij ons steeds voorop gestaan. Daarom hebben wij het advies van de informateur opgevolgd.

Uw bericht heeft ons om een aantal redenen verrast:
1. uw partij heeft op 23 oktober jl. zelf het besluit genomen om uit de coalitie te stappen vanwege een vermeend gebrek aan vertrouwen van CDA en PvdA;
2. ook uw partij heeft aan de informateur kenbaar gemaakt dat een coalitie met de overige partijen eerst onderzocht moest worden;
3. uw partij heeft het eindrapport van de informateur, waarin is aanbevolen om drie formateurs te benoemen die leiding geven aan onderhandelingen over een coalitieakkoord tussen CDA, PvdA, DS, GL, SPR, D66 en RS, niet eerder ter discussie gesteld.

Wij hechten er waarde aan onze appreciatie uit te spreken voor uw inzet en betrokkenheid. De onderhandelingen voor de nieuwe coalitie bevinden zich echter reeds in de afrondende fase, zowel inhoudelijk als op het personele vlak. Inhoudelijk vormt het vorige coalitieakkoord “Slagvaardig en Spaarzaam” nog steeds de basis, waaraan andere accenten worden toegevoegd. Daarom kunnen wij ons voorstellen dat u alsnog dit akkoord op inhoud kunt steunen, in het belang van de stad en haar burgers.


Hoogachtend,

A. Waajen - Crins
E. Thissen – Heynen
M. Smitsmans - Burhenne 

 

Reactie van Angely Waajen op L1 radio.

cda-facebook