CDA Roermond

Nieuws archief

Bibliotheek en gemeentelijk servicepunt Swalmen

Met grote verbazing heeft de fractie van het CDA kennisgenomen de berichtgeving in de pers over de aanstaande sluiting van de bibliotheek en het gemeentelijke servicepunt in Swalmen. In het eerste half jaar van 2011 heeft de gemeenteraad van Roermond de kerntaken discussie gevoerd. Uitkomst van deze discussie is dat wij in de komende jaren structureel vele mijloenen moeten bezuinigen.

In de begroting van het komend jaar komen de eerste bezuinigingen aan het licht.
Voor BiblioRura betekent dit dat zij honderdduizend euro minder subsidie krijgen van de gemeente Roermond. In haar beleid heeft de bibliotheek organisatie besloten om o.a. de vestiging in Swalmen te sluiten om haar begroting sluitend te krijgen.

Ook de gemeente zelf moet bezuinigen. De kosten van het servicepunt Swalmen zijn zoveel hoger per klant dat de gemeente besloten heeft de dienstverlening van Swalmen te verplaatsen naar Roermond. Beide bezuinigingen werden al aangekondigd in de kerntaken discussie.

Omdat ook het CDA van mening was dat er zorgvuldig gekeken moest worden naar het niveau van dienstverlening in de kern Swalmen hebben wij het college bij motie verzocht om te kijken of er mogelijkheden waren de dienstverlening van het gemeentelijke servicepunt en de bibliotheek te combineren. Dat heeft het college onderzocht. Men is tot de conclusie gekomen dat dit niet mogelijk is omdat de gevraagde vakkennis van de werknemers teveel van elkaar verschilt en dat dit uiteindelijk geen besparingen oplevert. Een conclusie die in de ogen van het CDA na zorgvuldig onderzoek is getrokken.

Nu laten diverse politieke partijen weten dat over de sluiting van het servicepunt en de bibliotheek het laatste woord nog niet is gezegd. Dat bevreemd het CDA. Want ook deze partijen zijn akkoord gegaan met de uitkomsten van de kerntakendiscussie.

Vreemd vinden wij het ook dat zij nu opeens roepen van niets geweten te hebben en dat terwijl zij zelfs de moties die alle partijen hebben ingediend hebben gesteund.
Of zou het zo zijn dat dat zij wel willen bezuinigen maar vooral niet daar waar hun eigen doelgroepen zich mogelijkerwijs bevinden? Of is het puur kiezersbedrog?

Alle [politieke partijen in de gemeenteraad weten dat de bezuinigingen pijn gaan doen. En niet zo’n beetje ook. We zullen overal de pijn gaan voelen. Want stelt u zich eens voor dat u 10% op uw gezinsbudget moet bezuinigen. Dan zullen er keuzes moeten worden gemaakt, ook in uw gezin.

De functie van de bibliotheek en de wijze waarop u in contact komt met de gemeente zullen of zijn al enorm veranderd door de komst van internet. De gemeentelijke diensten zullen binnen nu en een paar jaar voornamelijk via het wereld wijde web worden geleverd en ook de bibliotheek zal via dit medium haar aanbod aan haar leden vergroten. Steunpunten in de wijken voor het afhalen van boeken en het eventueel bestellen van boeken zijn dan voldoende. Daar wil het CDA op inzetten.

Het CDA is van mening dat we vooral duidelijk en eerlijk moeten zijn. Geen valse hoop moeten wekken bij onze burgers maar wel perspectief bieden. En dat zullen we blijven volhouden. Ook voor Swalmen.
 

cda-facebook