CDA Roermond

Nieuws archief

Amendement verlaging bouw bij de Rosslag aangenomen.

Tijdens de raadsvergadering van 19 december 2013 is met succes een amendement van het CDA aangenomen waardoor er een aanmerkelijk minder hoge bouw nabij de kern Herten wordt gerealiseerd.

Het amendement is ingediend door raadslid Leon Guffens van het CDA. Het amendement is aangenomen met 18 voor en 9 tegen stemmers.
Hiermee wordt de bebouwing in het plan gebied met 9 m1 verlaagd.

Daarnaast is door de VVD, Michiel Huurdeman tijdens de vergadering aan het amendement een toevoeging gedaan waarbij de woonboten geen 7,2m1 maar 5,5m1 ( 2 bouwlagen ) mogen hebben.

Beide amendementen zijn aangenomen met 18 voor en 9 tegenstemmers. Hiermee komt er een aanmerkelijk minder hoge bouw nabij de kern van Herten. 

Voor de tekst van het amendement klik hier

cda-facebook