CDA Roermond

Nieuws archief

"alleen schreeuwen dat het brandt helpt niet"

Moord en brand schreeuwen terwijl je het brandje zelf hebt aangestoken. Daar doet me de houding van de VVD in Roermond aan denken, aldus Angely Waajen-Crins, fractievoorzitter CDA Roermond.

Moord en brand schreeuwen terwijl je het brandje zelf hebt aangestoken. Daar doet me de houding van de VVD in Roermond aan denken. Natuurlijk is het voor Roermond vervelend als het huidige belastingkantoor gesloten wordt in een reorganisatie. Maar om nu de suggestie te gaan wekken dat het huidige college van B&W er te weinig aan gedaan heeft om dit te voorkomen, gaat te ver.
Welk kamerlid van de VVD heeft tijdens het kamerdebat vragen gesteld over de sluiting van het kantoor? Niemand. Bovendien zijn het allemaal VVD bewindslieden die aan het roer staan op dit dossier. Een VVD staatssecretaris én een VVD minister. Dus als er één partij iets had kunnen betekenen in de landelijke lobby, dan is het de VVD zelf. Hoewel dat natuurlijk lastig wordt als je bij de landelijke partijtop geen gehoor meer vindt. Omdat je zelf de adviezen van de landelijke partijtop al maanden langs je neer legt. En niet onder stoelen of banken steekt dat de landelijke partij zich vooral “niet moet bemoeien met Roermond”. Logisch, dat zelfs VVD Den Haag Roermond geen warm hart meer toedraagt. Heel jammer voor Roermond.
Het is overigens niet alleen de landelijke partij, waar VVD Roermond ruzie maakt. Ook de provinciale collega’s moeten het in diverse uitlatingen ontgelden. Voor hun eigen Gedeputeerde Twan Beurskens hebben de Roermondse liberalen geen goed woord over. Goede relaties met de provinciale en de landelijke partijtop zouden Roermond wellicht verder brengen.
Natuurlijk mag de VVD oppositie voeren en vragen stellen. Dat is hun goed recht en dat hoort bij ons democratische bestel. In moeilijke tijden is het echter voornaam om constructief samen te werken. De partij die uit de coalitie stapte, heeft beloofd constructief te gaan samenwerken aan os Remunj. Als VVD Roermond echt zo na aan het hart ligt, maken zij die belofte waar. Want er liggen genoeg belangrijke uitdagingen. En dan bedoel ik niet de gemeenteraardsverkiezingen! Ik doel bijvoorbeeld op het actieplan om andere Rijksdiensten voor onze gemeente te behouden. En op de samenwerking tussen de Midden-Limburgse gemeenten die gelukkig steeds beter vorm krijgt. In de economische agenda van Keyport krijgt het bedrijfsleven volop kansen. We moeten bedrijven helpen deze kansen ten volste te benutten. Ook zo blijft werkgelegenheid behouden. En dat lukt als we elkaar niet blijven vertragen en dwarsliggen, maar als we er samen de schouders onder zetten. Dat Roermond juist verbinding nodig heeft mag helder zijn. Schreeuwen dat het brandt helpt niet, meteen zelf blussen wel. Of beter nog; je zelf zo gedragen dat je doet aan brandpreventie. Scheelt ook een boel kosten.

Angely Waajen-Crins
Fractievoorzitter CDA 

cda-facebook