CDA Roermond

Onze inwoners, ondernemers en bezoekers maken het verschil

Tijdens de laatste algemene beschouwingen van deze raadsperiode heeft het CDA stilgestaan bij de belangrijke stappen die gezet zijn voor onze inwoners, ondernemers van de stad. Een gelijk speelveld voor iedereen, ruimte voor initiatieven, beleidsontwikkeling samen met inwoners en bovenal verdere gro ...

Agenda

cda-facebook