CDA Roermond

We doen het voor alle inwoners van onze stad

Onlangs is de kadernota, die de kaders voor de begrotingsbehandeling in het najaar aangeeft, behandelt in de gemeenteraad. Hier onze inbreng.

Agenda

cda-facebook